พัฒนานิวเคลียร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เตรียมจัดงานประชุมนานาชาตินิวเคลียร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Nuclear for Better Life” เพื่อตอกย้ำถึงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเทคโนโลยีนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในหลายๆ ด้าน เช่นในด้านการแพทย์ ถ้าไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประเทศไทยก็ต้องนำเข้ายารักษาโรคมะเร็งปีละหลายพันล้านบาท ส่วนในด้านการเกษตร นักปรับปรุงพันธุ์ใช้วิธีการฉายรังสีเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ เช่น การฉายรังสีปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้ง เป็นทางเลือกให้เกษตรกร โดยทาง สทน. ก็พร้อมจะเผยแพร่ผลงานวิจัยของคนไทยให้นานาชาติได้รับรู้

การจัดงานประชุมนานาชาติในปีนี้ จะแตกต่างจากปีที่ผ่านๆ มา โดยเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตด้วย งานดังกล่าวจะจัดในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงแรมเซนทารา เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Tag : สนามข่าว 7 สี