รายงานพิเศษ : เปิดแล้ว... ช่องทางพิเศษรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

ช่องทางพิเศษที่ว่านี้ เริ่มให้บริการพร้อมกันใน 2 สนามบินคือ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ซึ่งเดิมช่องทางพิเศษนี้ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "พรีเมี่ยม เลน (Premium Lane)" แต่ผู้ที่จะใช้บริการได้ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในคุณลักษณะตามที่ทางสนามบินกำหนดเท่านั้น ส่วน "ฟาสต์แทร็ค เลน (Fast track Lane)" จะเพิ่มคุณลักษณะเรื่องการให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเครื่องบินที่นั่งพิเศษด้วย เช่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ จะมีช่องทางพิเศษนี้ทั้งในอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก รวม 5 ช่องทาง เพื่อทดลองนำร่องการให้บริการ ก่อนพิจารณาเพิ่มช่องทางดังกล่าวในสนามบินอื่นๆ ในอนาคต

เช่นเดียวกับ นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ยืนยันว่าแม้ช่องทางพิเศษจะอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารผ่านช่องทางเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว แต่การคัดกรองผู้โดยสารยังคงใช้มาตรการปกติตามหลักสากล

สำหรับการแก้ปัญหาผู้โดยสารที่ต้องรอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางปกติทั่วไป การแก้ไขปัญหา ณ เวลานี้คือ การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เต็มทุกช่องทาง และเพิ่มความถี่ในการเข้าเวรพักผ่อน ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง