รายงานพิเศษ : Unicef แถลงนโยบายพัฒนาเด็ก

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยและแนวทางการจัดการความท้าทายใหม่ในศตวรรษที่ 21" ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและความจำเป็นต่อการเพิ่มการลงทุน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานเสวนาครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 70 ปีขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย และมีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเด็กในประเทศไทยทั้งหมด โดยผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 150 คน

งานเสวนาพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญและภารกิจต่างๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย เพื่อให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้าน

นอกจากนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงความสำคัญ, บทบาทหน้าที่และนโยบายของยูนิเซฟ ซึ่งยังคงยืนยันว่า ยูนิเซฟเป็นองค์กรที่เน้นความสำคัญในการช่วยเหลือเด็กทั่วโลกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นบุคคลกรที่มีประโยชน์ต่อโลกในอนาคต

นอกจากนั้น นายอานันท์ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาล ที่ออกนโยบายช่วยเหลือเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และวอนขอให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องมองปัญหาให้กว้างขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง