กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจเด็กไทยอยากเป็น หมอ-ครู

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจ อาชีพในฝันของเด็กไทย ส่วนใหญ่อยากเป็น หมอ และครู ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเด็กรุ่นใหม่มีใจช่วยเหลือสังคม

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ปี 2562 ที่ทำการสำรวจเด็กไทยอายุระหว่าง 7-14 ปี จำนวน 2,684 คน พบว่า อาชีพในฝันอันดับ 1 คือ หมอ เนื่องจากเด็ก ๆ มองว่าเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้บุญ และมีรายได้ดี

อันดับ 2 คือ ครู ด้วยเหตุผลอยากสอนเด็กไทยให้เป็นคนดีมีความรู้ รองลงมาอาชีพ นักกีฬา ทหาร และอันดับ 5 อาชีพนักกีฬาอีสปอร์ต และนักแคสเกม ซึ่งเป็นอาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่

ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ผลสำรวจเป็นที่น่าชื่นชมที่เด็กไทยมีแนวคิดที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม อาชีพที่มาแรง คือ นักกีฬาอีสปอร์ต และนักแคสเกม ซึ่งอธิบดีกรมกรมสุขภาพจิต มองว่าเป็นการดีที่เด็กเห็น ว่าสามารถสร้างรายได้ จากสิ่งที่ชอบได้ แต่ก็ต้องคำนึงถึงว่าอาชีพดังกล่าว มีเพียงคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จ และมีรายได้เลี้ยงชีพ ดังนั้นต้องมีการวางแผนสำรองหากเกิดเหตุไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ตนเองชอบ โดยการเลือกอาชีพจึงควรมองทั้งงานที่ชอบและงานที่มั่นคงไปพร้อม ๆ กัน

Tag : ผลสำรวจเด็กไทย กรมสุขภาพจิต เด็กไทย อนาคตเด็กไทย อาชีพในฝัน อาชีพในอนาคต