ราชสกุล และองคมนตรี เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 20:12 น.

Views

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งในวันนี้ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร, หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร ได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วย โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ผู้ปกครองจึงพาบุตรหลานแต่งกายชุดไทยมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีนิทรรศการอาคารเลโก้ ที่สร้างสรรค์ตัวต่อเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญ รวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชน และผู้สนใจร่วมประมูลภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาล เงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อย "ปาบึก" ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองกิจการในพระองค์ 904  หมายเลขโทรศัพท์ 02-356-0849 เรือพระที่นั่งจำลอง จำนวน 4 ลำ คือ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9, เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช, และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้มีนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ เป็นนิทรรศการประวัติศาสตร์ ที่ให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน

ส่วนที่สนามเสือป่า ร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายสินค้าที่ระลึก เช่น เสื้อโปโล เสื้อยืดคอกลม กระบอกน้ำจักรยาน บัตรอวยพรและไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทาน โรงพักริมคลองจำลองย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์ มีต้นแบบมาจากโรงพักสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีกิจกรรมให้ประชาชนได้ลงบันทึกประจำวันเป็นที่ระลึก กิจกรรมมัจฉาพาโชค มีผู้สนใจเข้าร่วมลุ้นจักรยาน และจักรยานยนต์พระราชทานอย่างละ 1 คัน ทุกวัน นอกจากนี้ องคมนตรียังได้เยี่ยมชมร้านค้าสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, สมาคมแม่บ้านตำรวจ และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

Tag : งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 2561 งานอุ่นไอรัก