ภาพเป็นข่าว : มนุสสานัง ศิลปะมวลมนุษย์ ศิลปะร่วมสมัยไทย

วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

แต่ละผลงานที่มาโชว์ในงานนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ โดยมีเรื่องของศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ยกตัวอย่างเช่นผลงานของคุณคิด เบญจรงคกุล ที่ใช้ชื่อว่า “สงบจิต”

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการศิลปะที่สะท้อนความหลากหลายของความเชื่อ ความศรัทธา ของเหล่าศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ของไทยรวม 31 ท่าน หนึ่งในนั้นคือ พี่ทองหยอก กราฟฟิกข่าวของเรา

นิทรรศการนี้มีจนไปถึงสิ้นเดือน สามารถเข้าชมได้ที่ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยไทย (MOCA Bangkok)

Tag : ศิลปะมวลมนุษย์ ภาพเป็นข่าว