พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชมรมรวมพลสื่อมวลชนคนรักข่าวร่วมกับ สนามฟุตบอลสายไหม จัดการแข่งขันฟุตบอลวันเด็ก ปี 2562

วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

คุณปรเมศฐ อยู่สบายรุ่งเจริญ ประธานชมรมรวมพลสื่อมวลชนคนรักข่าว ร่วมกับ สนามฟุตบอลสายไหม จัดการแข่งขันฟุตบอลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ชิงถ้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

Tag : สนามข่าว 7 สี