ท่องเที่ยววังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 14:21 น.

Views

สภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนคราชสีมา  ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดกันเพิ่มขึ้นจนทำให้ห้องพักถูกจองเต็ม นักท่องเที่ยวจึงหันได้เช่าพื้นที่รีสอร์ตต่างๆ เพื่อกางเต็นท์นอนส่วนใหญ่จะมาเป็นหมู่คณะเพื่อมาพักผ่อน และสัมผัสอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ก่อนกลับก็จะแวะซื้อผลไม้ และพุทรานมสด ผลไม้ขึ้นชื่อวังน้ำเขียวไปเป็นของฝาก ด้วย