พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานงาน บ้านพระพร 15 ปี คืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

เวลา 10.33 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารเด็กและเยาวชน มูลนิธิบ้านพระพร เขตห้วยขวาง ทรงเป็นประธานงาน "บ้านพระพร 15 ปี คืนคนดีสู่สังคม" ซึ่งมูลนิธิบ้านพระพร เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ รวมทั้ง เยาวชนจากสถานพินิจ ตั้งแต่ปี 2514 โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมการอบรม พัฒนาชีวิตแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำต่าง ๆ มุ่งให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และสร้างคุณธรรมให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อกลับตนกลับใจเป็นคนดี มีความตั้งใจใช้ชีวิตที่ดีในสังคม ตลอดจนได้เปิดบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร ให้เป็นที่พักอาศัยและช่วยจัดหาอาชีพ และการลงทุนแก่ผู้พ้นโทษ ที่มีความตั้งใจเป็นคนดี ประกอบอาชีพสุจริต อาทิ การทำการเกษตร, เบเกอรี, ช่างตัดผม และทำกีต้าร์ นอกจากนี้ ได้รับเยาวชนที่ปล่อยตัวมาจากสถานพินิจ เข้ามาดูแล ซึ่งเป็นเยาวชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีครอบครัว และไม่ได้เรียนหนังสือมูลนิธิฯ ได้จัดให้มีแผนการอบรมพัฒนาชีวิต พร้อมส่งเรียนหนังสือให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพ และใช้ชีวิตเป็นคนดีในสังคม

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดูแลเด็กเล็ก และเด็กติดผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขังที่ขาดผู้อุปการะดูแล โดยจะทำการรับตัวเด็กติดผู้ต้องขัง เมื่อมีอายุครบ 1 ปี เข้ามาอุปการะดูแลอย่างต่อเนื่อง จนกว่ามารดาจะพ้นโทษ สนองพระดำริฯ ที่ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริ เมื่อปี 2544 ในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีที่ตั้งครรภ์ และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังที่อยู่ในทัณฑสถานหญิง ด้วยทรงเห็นว่าเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเด็ก เยาวชน และผู้พ้นโทษ ที่รับเข้ามาดูแล รวม 132 คน

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้านพระพร 15 ปี คืนคนดีสู่สังคม บ้านพระพร มูลนิธิบ้านพระพร