คอลัมน์หมายเลข 7 : วัดบางแพรก จ.นนทบุรี กำลังจะได้ที่ดินคืน

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 06:59 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 กับปัญหาที่ดินวัดบางแพรก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝากตามสัญญา ขณะนี้มีข่าวดีแล้ว ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 วัดบางแพรก ปัญหาที่ดินวัดบางแพรก ที่ดินวัดบางแพรก วัดบางแพรก นนทบุรี