ภาพเป็นข่าว : อุดหนุนของดี กาแฟชนเผ่าลาหู่ สร้างรายได้แก่ชุมชน

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 07:26 น.

Views

พาไปอุดหนุนของดี ชิมกาแฟชาวเขา สร้างรายได้ให้ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

ชาวบ้านปางม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ส่วนใหญ่ปลูกกาแฟขายประมาณ 560 ไร่ และมีผลผลิต 300 ตันต่อปี และเป็นกาแฟที่มีคุณภาพ มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน แต่เดิมขายเฉพาะเมล็ดกาแฟสุก หรือแบบเชอรี่ ได้ราคาต่ำ กิโลกรัมละสิบกว่าบาท ถูกกดราคา ถ้านำไปตากแห้งขายแบบกะลา ได้ราคากิโลกรัมละ 110 บาท

โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้ามาช่วยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคั่วกาแฟ พร้อมบรรจุภัณฑ์ และรวบรวมผลผลิตกาแฟจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นกาแฟคั่วเม็ดบรรจุถุง ในชื่อ ปางม่วง โค-ออฟ คอฟฟี่

เป็นการสร้างมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร สร้างตราสินค้าท้องถิ่นชุมชน และเพิ่มมูลค่ากาแฟเป็นกิโลกรัมละ 400 บาท ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวบ้านได้อีกทาง

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว กาแฟชนเผ่าลาหู่ กาแฟ กาแฟชาวเขา กาแฟลาหู่ กาแฟชาวเขาลาหู่ ชนเผ่าลาหู่ ปางม่วง โคออฟ คอฟฟี