ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโชว์เทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในอาคารส่วนควบคุมการจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน เพื่อเดินหน้าพัฒนาระบบทางเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับอากาศยาน โดยเฉพาะฤดูกาลหมอกควันไฟป่าที่จะมาถึง

นอกจากนั้น ยังมีนโยบายพัฒนาระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการเตือนภัยพิบัติต่างๆ มีบทเรียนและประสบการณ์จากพายุปาบึก ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนเตรียมรับมือล่วงหน้าทันท่วงที ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

ขณะนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มีสถานีอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจด้านการบินทั้งหมด 11 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลสร้างความปลอดภัยสูงสุดของอากาศยาน โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสายการบินทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก อีกทั้งให้ข้อมูลด้านการวัดความแห้งแล้ง เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหมอกควัน ฤดูร้อนปีนี้จะนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพรอบด้าน 

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยามี 4 ชิ้นมอบให้ประชาชน ได้แก่  ระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังฝนตกหนักเชิงพื้นที่ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง, การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาฟรี และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคต่างๆ เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ นอกจากนี้ กรมอุตุฯ ยังเจาะลึกสภาพอากาศรายจังหวัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอากาศในจังหวัดที่สนใจ