เดือดร้อน! ทางลอดใต้รางรถไฟแคบ-ชัน-มีน้ำท่วมขัง ชาวบ้านสัญจรลำบาก

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 17:01 น.

Views

ชาวบ้านนครราชสีมา เดือดร้อนจากปัญหาทางลอดใต้รางรถไฟแคบ ชัน มีน้ำท่วมขัง ไม่สามารถใช้งานได้ อยากให้การรถไฟฯ เข้ามาดูแล

จากปัญหาที่ชาวบ้านบัวใหญ่ ออกมาร้องเรียนว่า ทางลอดใต้รางรถไฟ ในโครงการรถไฟรางคู่ จิระ-ขอนแก่น มีขนาดทางที่เล็ก แคบ และชันเกินไป ทำให้เดินทางลำบาก จนมีชาวบ้านออกมาร้องเรียนไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากจุดดังกล่าวแล้ว ยังพบว่ามีปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับทางลอดใต้รางรถไฟ ช่วงที่ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอคงด้วย โดยใต้ทางลอดมีน้ำซึมออกมาจากผนังตลอดเวลา ทำให้น้ำท่วมขัง แม้ใต้ทางลอดจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ แต่จุดที่น้ำท่วมไม่มีทางระบาย เพื่อให้น้ำไหลมารวมกันในจุดที่เครื่องสูบน้ำตั้งอยู่ จึงไม่สามารถจะสูบน้ำได้ และส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้เส้นทางได้เช่นกัน

ล่าสุด นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ และตัวแทนจากชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ รอบเขตอำเภอบัวใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น ได้ประชุมร่วมกับ สำนักงานก่อสร้างถนนและสะพานรถไฟ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางลอดใต้รางรถไฟ หลังจากหารือได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งก็พบปัญหาตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนจริง

แม้ว่าที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จะได้ส่งหนังสือแจ้งขอปรับปรุงไปที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหลายครั้ง แต่ในครั้งนี้ได้มีการหารือกันโดยตรง คาดว่าจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งหลังจากนี้เทศบาลฯจะนำข้อมูลที่ได้ พร้อมกับข้อเสนอและรายชื่อชาวบ้านที่เดือดร้อน นำเสนอกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ทางลอดใต้รางรถไฟ โครงการรถไฟรางคู่ จิระ ขอนแก่น นครราชสีมา การรถไฟแห่งประเทศไทย