Green Report : 7 สีปันรักให้โลก ส่งต่อกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอยู่ราว 30,000 คน ดูแลเนื้อที่ป่า 70 - 80 ล้านไร่ มีภารกิจงานด้านอนุรักษ์ส่งเสริม ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเขตป่าอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกันที่มีอยู่เดิมและเสื่อมโทรมให้กลับมาเหมือนเดิม

ซึ่งการทำงานแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยง ทั้งภัยคุกคามจากขบวนการล่าสัตว์ ตัดไม้ กลุ่มนายทุน หรือแม้แต่อันตรายจากภัยธรรมชาติ อากาศที่หนาวเย็น และสัตว์ป่าทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่

ทีมข่าวลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี หนึ่งในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลสัตว์ป่า เช่น เสือโคร่ง วัวแดง กระทิง หมี และโดยเฉพาะไม้พะยูง ที่เป็นเป้าหมายของขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ จนมีการยิงปะทะกันบ่อยครั้ง และมีการสกัดจับผู้ต้องหาได้รายวัน

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน มีเนื้อที่อันดับที่ 2 ของประเทศ 1,400,000 ไร่ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว 200 คน แบ่งชุดกันลาดตระเวนทั้งในป่าและทางน้ำ พร้อมประจำตามหน่วยต่างๆ ที่อยู่ในป่า อย่าง "หน่วยวังทะลุ" ที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์แทน

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้การทำงานง่ายมากขึ้น เช่น กล้องตรวจการเคลื่อนไหวในป่า และอุปกรณ์ติดตามจับผู้ต้องหา แต่ไม่ได้ทำให้อันตรายลดน้อยลง เพราะความคาดหวังที่มากขึ้น ให้ถึงเป้าหมายนายทุนใหญ่

ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจของเจ้าหน้าที่ จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตในรอบ 5 ปี ถึง 52 คน บาดเจ็บอีกมากกว่า 50 คน ที่น่าห่วงคือ ในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอัตราจ้างที่ไม่มีสวัสดิการ จึงจำเป็นต้องอาศัยกองทุนและการช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ มาช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้เหลืองบสนับสนุนอยู่ประมาณ 10 ล้านบาท


Facebook Ch7HD Social Care

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี Green Report