กระทรวงพาณิชย์ผุดแนวคิดนำสินค้า GI กระตุ้นท่องเที่ยว

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิด เผยว่ากำลังเตรียมแผนที่จะกระตุ้นให้คนในชุมชนทั่วประเทศร่วมกันพิจารณาและผลักดันสินค้าในชุมชนของตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพ หรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว

สัญลักษณ์ GI จึงเปรียบเสมือนเป็นตราสินค้าของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้น ซึ่งล่าสุดขณะนี้มีสินค้าที่จดทะเบียน GI แล้ว 103 สินค้าใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ และยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้สินค้า GI ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าของสินค้า GI ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ มีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยกว่า 4,000 ล้านบาท โดยมีแผนจะนำสินค้า GI เช่น สับปะรดนางแลของจังหวัดเชียงราย และชาเชียงราย มาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลัก และเมืองรองของไทย เป็นทั้งแหล่งผลิตสินค้า แหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามภายในจังหวัดต่างๆ เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป