คอลัมน์หมายเลข 7 : วัดบางแพรก จ.นนทบุรี จะได้ที่ดินคืน ตอนที่ 1

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ที่ดินกว่า 3 ไร่ หลังวัดบางแพรก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง พระครูเกษมธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดบางแพรก ใช้เงินวัดซื้อจากเอกชนปี 2553 ราคา 7,000,000 บาท แต่ใส่ชื่อตัวเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน จากนั้นนำไปจำนองและขายฝากปี 2555 ราคา 5,300,000 บาท แต่ไม่มีเงินไปไถ่ถอนที่ดินคืน เมื่อครบกำหนด 1 ปี ที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายธารทอง ผู้รับซื้อฝากปี 2556 โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ตามที่ได้รับร้องเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมขยายผลด้วย ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี ร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขปัญหานี้

ขณะที่เอกชนผู้รับซื้อฝาก ยืนยันยินดีขายที่ดินคืนให้วัดบางแพรก ตามราคาที่ยังค้างชำระเงินต้นกว่า 3,000,000 บาท บวกกับดอกเบี้ย รวมแล้วประมาณกว่า 4,000,000 บาท

ล่าสุด คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้ โดยกรรมการวัดบางแพรก บอกว่า กำลังมีการรวบรวมเงินจากหลายฝ่าย เพื่อไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้คืนกลับมาเป็นของวัด

ส่วนการแก้ไขปัญหานี้ ทางสงฆ์ได้รับข้อมูลชี้แจงจากพระโสภณนนทสาร เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง ว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าอาวาสวัดบางแพรก ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี มีหนังสือแจ้ง


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7