ภาพเป็นข่าว : เตรียมยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ส่งเสริมการใช้ชีวิตของมนุษย์

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 08:07 น.

Views

มิติใหม่ของวงการวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม กับโครงการดี ๆ ในการยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของมนุษย์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ เดินทางไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park)

ภายในงานประชุมยังมีการนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงให้ได้ชมกัน โดยผลงานที่โดดเด่น เช่น อุปกรณ์ควบคุมจมูกนาโซฟอร์ม แก้โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ทำให้จมูกผู้ป่วยใกล้เคียงปกติ ถอดทำความสะอาดได้ง่าย ลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ และ รากฟันเทียม นวัตกรรมใหม่ ช่วยให้ผู้ป่วยปวดน้อยลง ลดระยะเวลาในการรักษา ซึ่งการรักษาทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลานาน

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว วิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รากฟันเทียม จมูกนาโซฟอร์ม โรคปากแหว่งเพดานโหว่ นวัตกรรมใหม่ โครงการยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ