ตลาด E-Commerce ไทยโตสูงเป็นอันดับ 2 อาเซียน

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาของ Google และ Temasek ประจำปี 2561 ซึ่งระบุว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนกว่า 350 ล้านคนใน 6 ประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม ล้วนมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2.4 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี 2560 ที่มีมูลค่า 1.65 ล้านล้านบาท และมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า คิดเป็นมูลค่ากว่า 8 ล้านล้านบาทภายใน 6 ปี

สำหรับประเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตสูงที่สุด คือ อินโดนีเซีย เนื่องจากมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาค โดยมีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลมากถึง 8.6 แสนล้านบาท ส่วนไทย อยู่ในอันดับที่ 2 มูลค่ากว่า 3.8 แสนล้าน และมีโอกาสเติบโตเป็น 1.4 ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา 6 ปี

ทั้งนี้ในรายงานดังกล่าว ยังพบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวออนไลน์เป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด มีรายได้ประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท, ส่วนธุรกิจ E-Commerce คิดเป็น 7.6 แสนล้านบาท, ตามมาด้วยสื่อออนไลน์ 3.6 แสนล้านบาท และบริการเรียกรถ 2.6 แสนล้านบาท

ซึ่งภายในปี 2568 E-Commerce มีแนวโน้มจะขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินมากที่สุดในเศรษฐกิจดิจิทัล โดยคาดว่า มูลค่าจะมากถึง 3.37 ล้านล้านบาท ส่วนสื่อออนไลน์ ทั้งโฆษณาออนไลน์ เกมออนไลน์ เพลงและวิดีโอออนไลน์ น่าจะมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท ตามด้วยบริการเรียกรถที่ 9.5 แสนล้านบาท