News

วอนช่วยเหลือเด็กหญิง เรียนดีแต่ยากจน-บ้านไม่มีห้องน้ำใช้ จ.กาฬสินธุ์

นักเรียนหญิง อายุ 14 ปี อาศัยอยู่กับแม่ มีฐานะยากจน บ้านไม่มีห้องน้ำใช้ ต้องอาศัยเข้าห้องน้ำบ้านเพื่อนบ้าน ครูที่โรงเรียนและหน่วยงานเป็นห่วงระดมทุนช่วยเหลือ

เด็กหญิงจีรนันท์ บุตตาแก้ว อายุ 14 ปี เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากครูที่ปรึกษาประจำชั้น ได้ไปเยี่ยมและเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กหญิงจีรนันท์ จึงทราบว่าอาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพัง 2 คน คือ นางสาวสิทธิ์ นามปัญหา อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป บางวันก็มีคนมาจ้าง บางวันก็ไม่มี จึงทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน บางวันก็ไม่มีเงินใช้ ส่วนพ่อได้แยกทางกันไปนานแล้ว ทุกวันนี้แม่ก็อายุมากขึ้น และไหนจะค่าใช้จ่ายการศึกษา ค่าเทอม ชุดนักเรียน หนังสือเรียน จึงทำให้แม่ไม่มีเงินเก็บเพื่อที่จะสร้างห้องน้ำ

เบื้องต้นทางชมรมจิตอาสาได้ช่วยนำเงินจำนวนหนึ่งมาช่วยสมทบทุน ในการสร้างห้องน้ำให้แล้วเสร็จ แต่ความเป็นอยู่ค่อนข้างแร้นแค้น ทุนการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ คุณผู้ชมที่อยากช่วยเหลือน้องเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม และครูที่ปรึกษาประจำชั้น