คอลัมน์หมายเลข 7 : วัดบางแพรก จ.นนทบุรีจะได้ที่ดินคืน ตอนที่ 2

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เจ้าอาวาสวัดบางแพรก เปิดเผยทางโทรสัพท์กับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ระหว่างหารือกับเจ้าอาวาสบางไผ่  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดสินปัญหาที่ดินกว่า 3 ไร่ของวัดบางแพรก ซึ่งตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝากในปี 2556 หลังลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยเจ้าอาวาสวัดบางแพรกยืนยันว่า ไม่เกินสิ้นเดือนนี้จะได้เงินไปวางมัดจำ เพื่อไถ่ถอนที่ดินกลับคืนมาเป็นของวัดบางแพรก

ก่อนนั้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว นายธารทอง ธรรมชูเชาวรัตน์ ผู้รับซื้อฝากที่ดินวัดบางแพรก ยืนยันพร้อมขายที่ดินคืนให้วัด ตามราคาที่ยังค้างชำระ 3,200,000 บาท บวกกับดอกเบี้ยตามกฎหมาย โดยให้วัดสามารถผ่อนชำระได้

ที่ดินวัดบางแพรกแปลงนี้เป็นที่ดินตาบอด เจ้าอาวาสวัดบางแพรกใช้เงินวัดซื้อจากเอกชนปี 2553 ราคา 7 ล้านบาท แต่ใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดิน จากนั้นนำไปจำนองและขายฝากปี 2555 ราคา  5,300,000 บาท แต่ไม่มีเงินไปไถ่ถอนที่ดินคืน เมื่อครบกำหนด 1 ปี ที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝาก

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7