แพทย์แนะกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง-สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

แพทย์แนะนำข้อควรปฏิบัติการใช้ชีวิตในภาวะฝุ่นคลุ้งเมือง กลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน

ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และแพทย์มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ให้หลีกเลี่ยงและงดการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ถ้าต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน และถ้าอาการผิดปกติ หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

สำหรับคนทั่วไป แพทย์ขอให้ประเมินความเสี่ยง เช่น ต้องไปอยู่ในพื้นที่และช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นควันสูงหรือไม่ หรือต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน เช่น ตำรวจจราจร วินจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ควรสวมหน้ากาก N95

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีหัวข้อ "จุฬาฯ ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM2.5" รองศาสตราจารย์มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งจุฬาฯ ระบุ สภาวะอากาศปิด กรุงเทพมหานครมีตึกสูงและการจราจรติดขัด ทำให้ฝุ่นสะสม มาตรการเร่งด่วนจึงต้องลดการปริมาณรถบนท้องถนน รถควันดำต้องหยุดวิ่ง และโรงเรียนควรพิจารณาหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก

Tag : ฝุ่นละออง ผลกระทบของฝุ่นละออง ฝุ่นละออง กทม ฝุ่นละออง PM 2 5 ปัญหาฝุ่นละออง กิจกรรมกลางแจ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย