องคมนตรี เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยต่าง ๆ ตามพระราชดำริ

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่พระลานพระราชวังดุสิต พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วไปเยี่ยมชมกิจกรรมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพาสายน้ำของคนไทยในแต่ละยุคสมัย ที่ใช้ประโยชน์จากลำน้ำ คูคลอง ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ ที่เป็นเรือที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค นอกจากนี้ มีนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การสาธิตงานช่างฝีมือ จากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง โรงพักริมคลอง แบบจำลองโรงพักย้อนยุค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งนอกจากจะรับลงบันทึกประจำวันเป็นที่ระลึกแล้ว ยังรับแจ้งของหายด้วย และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสมทบทุน โดยเสด็จพระราชกุศลและพระกุศล มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ ของที่ระลึก อาหารทั้งตำรับชาววัง และจากชุมชนต่าง ๆ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กิจกรรมมัจฉาพาโชค และการจำหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรัก รวมทั้งร้านค้าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งวันนี้มีคณะบุคคลจากส่วนราชการต่าง ๆ ไปร่วมชมงาน โดยมีจิตอาสาคอยดูแลและอำนวยความสะดวก

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ด้วยการเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 โทรศัพท์ 02-356-0849

Tag : องคมนตรี งานอุ่นไอรัก 2561 งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 2561 งานอุ่นไอรัก