News

รายงานพิเศษ : ใช้ได้แล้วหรือไม่ ใบขับขี่ดิจิทัล

เมื่อไม่นานมานี้ กรมการขนส่งทางบกมีการประกาศเปิดใช้งานแอปพลิเคชันตัวหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้แทนใบขับขี่รถโดยสารได้ ก็ทำให้สังคมเกิดความตื่นตัวเตรียมนำไปใช้งานแทนใบขับขี่จริง แต่ในความเป็นจริงใบขับขี่ดิจิทัลที่ว่านี้ จะนำไปใช้แทนใบขับขี่จริงได้ 100% หรือไม่ ไปติดตามจากรายงาน

ยังคงเป็นความสับสนของผู้ขับขี่รถโดยสารประเภทต่าง ๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่า "ใบขับขี่ดิจิทัล" ที่กำลังพูดถึงกันในสังคม ปัจจุบันนำมาใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเรื่องนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้อธิบายว่า แอปพลิเคชันใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ดิจิทัล เป็นใบขับขี่รูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการต่อทะเบียน ต่อภาษี การตรวจสภาพ วันหมดอายุ และข้อมูลอื่น ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนได้ทันที นอกจากนี้ยังใช้แทนใบขับขี่รูปแบบเดิม ซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชันดังกล่าว ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานได้แล้ว

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา ในฐานะหนึ่งในคณะทำงานแก้ไขกฎหมายด้านการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บอกว่า เรื่องนี้ในทางปฏิบัติยังมีความขัดแย้งทางข้อกฎหมายอยู่ เนื่องจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก ได้ให้อำนาจตำรวจจราจรพิจารณายึดใบขับขี่ได้ตามความจำเป็น ดังนั้น ทางแก้ปัญหา คือ ต้องรอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณาแก้ข้อกฎหมายในวันที่ 17 มกราคมนี้ ให้แล้วเสร็จ ก่อนออกเป็นข้อบังคับทางกฎหมายต่อไป

โดยระหว่างที่การแก้ไขกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ ตำรวจแนะนำให้ผู้ที่ต้องขับขี่ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ พกพาใบขับขี่เดิมไว้ หากเกิดกรณีไปกระทำผิดกฎหมายแล้ว ตำรวจพิจารณาต้องอายัดใบขับขี่ ซึ่งหากใครไม่มีใบขับขี่แบบเดิมให้ ก็จะมีความผิดตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ยืนยันว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้มีแนวคิดคัดค้านการออกใบขับขี่ดิจิทัล ในทางตรงข้ามยังเคยเสนอเรื่องนี้ให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณามาแล้ว ส่วนข้อกังวลหากมีการใช้ใบขับขี่ดิจิทัลแทนการใช้ใบขับขี่เดิม สำหรับประชาชนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนไว้แสดงข้อมูล ตำรวจอยู่ระหว่างการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เรียกขอดูข้อมูลอีกทางหนึ่ง

ล่าสุด มีการเปิดเผยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก โดยยืนยันว่าแม้จะมีการเปิดให้ดาวน์โหลดใบขับขี่ดิจิทัลไปใช้งานได้แล้ว แต่ในการใช้งานจริงตามกฎหมาย ประชาชนยังต้องพกพาใบขับขี่แบบเดิมอยู่ ส่วนใบขับขี่ดิจิทัลเป็นเพียงทางเลือกในการพัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอนาคต และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อระบบระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ตำรวจสามารถนำข้อมูลใบขับขี่ไปดำเนินการทางกฎหมาย จะต้องมีการหารืออย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะต่อไปจะมีการพิจารณาใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติ เข้ามาควบคุมพฤติกรรมผู้กระทำผิดกฎจราจร