7 จุดประกาย : เกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ ตอนที่ 1

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฯ หรือ จิสด้า (Gistda) มีโจทย์หลักให้น้องๆ ทุกทีม ออกแบบหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องใช้ระบบพิกัดดาวเทียมเพื่อการนำทางแม่นยำสูง หรือ GNSS (Global Navigation Satellite System) เข้ามาประกอบด้วย เพื่อให้สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ ลดแรงงานคน ทำให้ภาคการเกษตรของไทย มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น

Tag : 7 จุดประกาย