ภัยแล้งเริ่มชัด แหล่งน้ำแห้ง ชาวบ้านต้องซื้อน้ำใช้ จ.มหาสารคาม

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 17:03 น.

Views

สัญญาณภัยแล้งเริ่มชัดเจน อย่างชาวบ้านในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เดือดร้อน เพราะแหล่งน้ำสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านแห้งขอด จนต้องซื้อน้ำใช้กันแล้ว

ผ่านปีใหม่มาเพียงไม่นาน แต่ปัญหาจากความแห้งแล้งเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว อย่างชาวบ้านที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เดือดร้อนอย่างหนัก หลังแหล่งน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตประปาแห้งขอด จนผิวแตกระแหง ส่งผลให้ไม่มีน้ำผลิตน้ำประปาได้ จนหน่วยงานท้องถิ่นต้องนำรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือ ขณะที่ชาวบ้านบางคนต้องซื้อน้ำมาใช้

ขณะนี้ ความแห้งแล้งเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้น กระทบกับชาวบ้านที่อำเภอนาดูน อีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหนองหิน หมู่ 10 และบ้านโคกกลาง หมู่ 15 รวม 160 ครัวเรือน มีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 500 คน จนตอนนี้ต้องย้ายจุดสูบน้ำจากจุดเดิม ไปที่สระน้ำของวัดประจำหมู่บ้าน แต่สภาพน้ำในสระก็ไม่สะอาดมากพอ เมื่อนำไปผลิตน้ำประปา จึงทำให้คุณภาพน้ำไม่เหมือนเดิม แต่ชาวบ้านก็ต้องทนใช้ไปก่อน ซึ่งคาดว่าสระน้ำของวัดจะสามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้ไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมนี้ เบื้องต้นคณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้ใช้วิธีการปิด-เปิดน้ำเป็นเวลา เพื่อรักษาน้ำให้สามารถใช้งานได้นานที่สุด

อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยการนำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่าย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จนชาวบ้านบางรายต้องซื้อน้ำใช้ครั้งนึง 450 บาท เพิ่มภาระให้กับชาวบ้านพอสมควร

ด้านผู้ใหญ่บ้าน 2 หมู่บ้าน บอกว่า อยากให้ทางอำเภอและจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ภัยแล้ง ปัญหาภัยแล้ง น้ำแห้งขอด