คอลัมน์หมายเลข 7 : ประชาชนร้องตรวจสอบขุดลอกบึงสีไฟ ตอนที่ 1

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ดินปริมาณนับล้านลูกบาศก์เมตรที่เห็นนี้ ขุดลอกด้วยเครื่องจักรและและวางกองไว้ 2 ข้างทางรอบบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ 2 สัญญา ซึ่งกรมเจ้าท่าจ้าง หจก.สามเพชรขุดลอก ระยะที่ 1 ช่วงที่ 3 และ 4 ปริมาณดินกว่า 4,00,000 ลูกบาศก์เมตร ค่าจ้าง 171 ล้านบาท และระยะที่ 2 ช่วงที่2 จ้าง หจก.รุ่งสวรรค์ ก่อสร้างขุดลอกดินเกือบ 4,000,000 ลูกบาศก์เมตร ค่าจ้างกว่า 167 ล้านบาท ทั้ง 2 สัญญามีเวลาดำเนินงาน 450 วันเหมือนกัน เริ่มงานวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการนี้คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบสัปดาห์ที่แล้ว ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน พบว่าการขุดลอกบึงสีไฟ โดยหลักการเป็นเรื่องดีเพื่อพัฒนาบึงสีไฟ พื้นที่ 5,300 ไร่ ซึ่งเป็นอยู่และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ รวมทั้ง นกชนิดต่างๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดพิจิตร แต่โครงการนี้ขาดการวางแผนที่ดี ทำให้ดินที่ขุดลอกได้ขณะนี้กว่า 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร ต้องวางกองไว้ข้างทางรอขนไปทิ้งจุดที่กำหนดตามสัญญา ชาวบ้านจึงเดือดร้อนมีดินบางส่วนไหลลงไปที่ถนนและบ้านเรือน ขณะที่ดินบางส่วนขนไปฝากทิ้งในที่นาของชาวบ้าน 

อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มีวิธีแก้ปัญหาดินที่ขุดลอกและวางกองรอบบึงสีไฟอย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7