Green Report : หอยตาวัว ในทะเลไทย

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

 
"หอยตาวัว" เป็นหอยที่ชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลรู้จักกันดี เป็นหอยฝาเดียว มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่ผิวเปลือกเรียบเนียน ไปจนถึง ผิวขรุขระขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่, และมีสีที่แตกต่างกันไป ทั้ง ขาว น้ำตาล และสีเขียวมรกต แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือฝาของหอยที่มีรูปร่างคล้ายตาของวัว หอยชนิดนี้ไม่มีพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อคน สามารถนำมากินได้ แต่ที่ไม่นิยมนำมากินกัน เพราะมีเนื้อเหนียวและน้อย 

รูปร่างลักษณะของ  หอยตาวัวมีความคล้ายคลึงกับ "หอยวงเดือน"มาก เพราะมีลักษณะของก้นหอย ม้วนกลมคล้ายตาวัว ทำให้มีผู้เข้าใจผิด สับสนอยู่บ่อยครั้ง

"หอยตาวัว" กับ "หอยวงเดือน" เป็นหอยในตระกูลเดียวกัน คือเป็นหอยฝาเดียวและไม่มีพิษเช่นกัน สามารถนำมากินได้และมีเนื้อหอยเยอะรสชาติอร่อยอาศัยอยู่ตามหาดทราย ต่างจากหอยตาวัวที่พบได้ตามโขดหิน

ทั้ง "หอยตาวัว" และ "หอยวงเดือน" เป็นหอยที่พบมากในอ่าวไทยแต่ระยะหลัง ๆ ได้ลดน้อยลงมาก โดยหอยตาวัว พบมากในเขตอุทยานทางทะเลส่วนหอยวงเดือน ได้กลับมาให้ชาวบ้านพบเห็นอีกครั้ง เป็นจำนวนมากเมื่อกลางปีที่แล้ว

"หอยตาวัว" กินสาหร่าย แพลงตอน สารอินทรีย์ และอนินทรีย์เป็นอาหาร ซึ่งมีโอกาสรับพิษจาก แพลงตอน หรือสารอินทรีย์ได้ เมื่อมีผู้นำหอยที่ได้รับพิษจากอาหารไปกิน ก็อาจได้รับอันตรายได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงกินหอยในพื้นที่ ที่มีแพลงตอนพิษจำนวนมาก หรือหอยที่มาจากแหล่งน้ำ ที่ไม่สะอาดมีสารเคมีเจือปน

"หอยตาวัว" เป็นสัตว์ไม่มีพิษและมีความสำคัญกับท้องทะเลไทยเช่นเดียวกับ หอยชนิดอื่น ๆ ด้วยการกรองกินสิ่งสกปรกในท้องทะเล และท้องน้ำเปรียบเสมือนการได้ช่วยทำความสะอาด บำบัดน้ำ และเอื้อให้สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้เติบโต
          
สิ่งที่คุกคามทำลายสิ่งแวดล้อม และสร้างพิษให้แก่หอย ส่วนหนึ่งมาจากมนุษย์ที่ทำให้แหล่งน้ำที่เคยใสสะอาด เต็มไปด้วยสารเคมีและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก การหันมาช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้แก่แหล่งน้ำ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่น่าจะช่วยสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีระหว่างมนุษย์และสัตว์น้ำ

ทั้ง "หอยตาวัว และ "หอยวงเดือน" เป็นสัตว์ไม่มีพิษ และในประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้เสียชีวิตจากการกินหอยทั้ง 2 ชนิดนี้ แต่ถึงจะไม่มีพิษก็ต้องระวัง เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า หอยแต่ละตัวกินอาหารที่มีพิษไปหรือไม่

Facebook Ch7HD Social Care

Tag : Green Report