ปฏิบัติการทำ ”ฝนหลวง” รอบ 3 !!

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 17:40 น.

Views

ที่ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้สั่งการให้นักบิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการขึ้นบิน เพื่อเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รอบที่ 3 โดยใช้เครื่องบิน CASA จำนวน 2 ลำ c 212 ขนสารทำฝนหลวงจำนวน 2 ตัน บินขึ้นจากสนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โปรยสารในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานคร
     
นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กล่าวว่า เมื่อวานนี้ 15 ม.ค 2562 การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเสริมการก่อตัวของเมฆบริเวณ อ.บางปะกง ถึง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และขั้นตอนที่ 2 ทำฝนหลวงเพื่อเสริมการพัฒนาตัวของเมฆ บริเวณทิศตะวันตกของ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ถึงทิศตะวันตก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้เครื่องบินคาซ่าจำนวน 2 เครื่อง ขึ้นบิน 2 รอบเช้าและบ่าย รอบละ 2 ตัน จากการปฏิบัติการพบว่า กลุ่มเมฆมีการพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
วันนี้ (วันที่ 16 มกราคม 2562) ได้ดูสภาพอากาศมีโอกาสเกิดฝนในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่โดยรอบปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ จึงได้มีแผนการบินในพื้นที่ อ.พนัสนิคม ผ่านจังหวัดชลบุรี ไปจนถึง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และอีกเส้นทางตั้งแต่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไปจนถึง จ.นครนายก เพื่อก่อตัวก้อนเมฆ  โดยได้ส่งเครื่องบิน คาซ่า จำนวน 2 เครื่อง ขึ้นบินไปในช่วงเช้าโปรยสารฝนหลวงจำนวน 2 ตัน  ช่วงนี้เราขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ตอนนี้มีการเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา ซึ่งต้องผลประเมินว่าอากาศเย็นมีผลต่อกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นตัวกำหนดแผนว่าจะบินได้หรือไม่ได้ ถ้าอากาศลงมาคลุมโอกาสการเกิดฝนก็จะน้อยลงไป

Tag : ปฏิบัติการ ”ฝนหลวง” รอบ 3