สารคดีกองทัพบก : กองกำลังรักษาความสงบภายใน

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 20:25 น.

Views

ภารกิจสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ที่กำลังพลของกองทัพบก ต้องผ่านการฝึกฝนทุกรูปแบบ มีอะไรบ้าง ติดตามได้จากสารคดีเนื่องในวันกองทัพบก

Tag : สารคดี สารคดีกองทัพบก กองทัพบก กองกำลังรักษาความสงบภายใน วันกองทัพบก