องคมนตรี เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน มีการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ผูกพันต่อสายน้ำ, อาคารนิทรรศการเลโก้ จัดแสดงการประกอบตัวต่อเลโก้ บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจสำคัญในแต่ละรัชสมัย ที่แสดงความผูกพันและความห่วงใย ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ส่วนโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง สาธิตและจำหน่ายน้ำปรุง, น้ำอบ, บุหงาพัดโบก, พวงมาลัยดอกไม้สด ภายในงานได้จำลองบรรยากาศให้คล้ายกับงานฤดูหนาว เมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสะท้อนความงดงามของประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะไทย เพื่อให้ผู้เข้าชมงานฯ มีความสุข ความเพลิดเพลิน และได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ที่ร้านจิตอาสา 904 ในสนามเสือป่า จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขนมไทย, กิจกรรมมัจฉาพาโชค และสลากการกุศล นอกจากนี้ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์, โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, มูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากดอยคำ รวมถึงการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ด้วยการเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 โทรศัพท์ 02-356-0849 พร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพ เข้าชมงานฯ ได้จนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น.

Tag : องคมนตรี งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ งานอุ่นไอรัก