คอลัมน์หมายเลข 7 : ประชาชนร้องตรวจสอบขุดลอกบึงสีไฟ ตอนที่ 2

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ 5,300 ไร่ของจังหวัดพิจิตร เป็นที่อยู่และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งนกชนิดต่างๆ โดยกรมเจ้าท่าทำสัญญาจ้างเอกชน 2 ราย ให้ขุดลอกดินด้วยเครื่องจักรรวมกว่า 8,000,000 ลูกบาศก์เมตร และขนไปทิ้งระยะทางเฉลี่ย 1 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนปี 2560 ขณะนี้ขุดลอกดินได้ประมาณ 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งที่จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ปีนี้
              
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้เกิดความล่าช้า เพราะไม่มีจุดทิ้งดินตามที่กำหนดในสัญญา ผู้รับเหมาจึงนำดินกองไว้ 2 ข้างทาง สูงเป็นภูเขา ดินบางส่วนไหลไปอยู่บนถนนและบ้านเรือน สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.จึงขยายผลตรวจสอบสัปดาห์ที่แล้ว พบว่าโครงการนี้ขาดการวางแผนที่ดี จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา  
             
คอลัมน์หมายเลข 7 ยังได้โทรศัพท์สอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว พบว่ามี 4 วิธีเสนอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาแล้ว ต้องดำเนินการเสร็จก่อนฤดูฝน มิเช่นนั้นจะกระทบต่อการกักเก็บน้ำ
              
มีอีกหลายโครงการพัฒนาบึงสีไฟซึ่งทำเสร็จแล้ว คุ้มค่าเงินแผ่นดินหรือไม่ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7