แบบนี้รู้เรื่อง : รักษาสิทธิเจ็บป่วยไม่ไปเลือกตั้ง

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง…

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง แบบนี้รู้เรื่อง