เดินหน้าประเทศไทย : เกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 18:06 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เกษตรกรรมยั่งยืน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
พิธีกร : ณิชกานต์ ผลเกตุ
แขกรับเชิญ : ไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี, สมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรธรรมชาติของมูลนิธิเอ็มโอเอ, นางวาม ดุลยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจงรัตน์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 17 มค 62 เกษตรกรรมยั่งยืน ณิชกานต์ ผลเกตุ ไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สมบูรณ์ เวศสุวรรณ วาม ดุลยากร