องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 19:50 น.

Views

ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปีที่ 43 และ 736 ปี ลายสือไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี โดยเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทางราชการได้จัดให้มีงานรัฐพิธีประจำปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วง แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย และทรงได้รับการยกย่องเป็น "มหาราช" พระองค์แรกของไทย ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดมาถึงทุกวันนี้

Tag : องคมนตรี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย