บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอกดเงินสดได้ เริ่ม 1 ก.พ.นี้

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 01:08 น.

Views

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการขยายเวลาเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 บาท และ 200 บาท ตามสิทธิ์ ต่อไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายนนี้ จะมีการโอนเงินให้ทุกวันที่ 2 ของเดือน เริ่มเดือนแรกของเดือนมกราคม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ จะปรับการเติมเงินรายเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกราย โดยจะแบ่งเงินโอนไปเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนนี้ ซึ่งจะโอนเงินให้ทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มเดือนแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายเงินได้สอดคล้องกับความต้องการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนนี้ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทุกราย จะลดลงเหลือเดือนละ 100 บาท แต่ไปเพิ่มในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรฯ เดือนละ 100 บาท และ 200 บาท ตามสิทธิ์แทน เมื่อรวมทั้ง 2 วงเงินแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับเงินเท่าเดิม
 
การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการดังกล่าวผู้ถือบัตรสามารถสะสมเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น หรือสะสมเป็นเงินออม หรือกดเป็นเงินสดไปใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมมาตรการชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อรับเงินคืน 5 % ได้