พบเรือประมงผิดกฎหมายไม่กระทบความเชื่อมั่น

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

หลังเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป ตรวจพบเรือประมงไทย ซึ่งเคยมีการแจ้งข้อมูลไว้ว่า เรือลำนี้ได้จมหายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และไม่พบซากแต่กลับไปโผล่ในน่านน้ำโซมาเลียนั้น
              
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ยืนยันว่า เรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านประมงไทย โดยจากนี้ไปจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ หากพบเรือประมงไทย หรือคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้านการทำประมง จะดำเนินการเอาผิดให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หากมีการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการกระทำผิด หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จะลงโทษขั้นเด็ดขาด
              
ส่วนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU (Illegal Unreported  and  Unregulated  Fishing) ของไทย ซึ่งได้รับการปลดล็อกใบเหลืองไปแล้วนั้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้ามากขึ้น คาดว่าปีนี้การส่งออกและรายได้ของภาคประมงไทยจะเติบโตกว่าหลายๆ ปี ที่ผ่านมา นอกจากนี้เตรียมเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประมง เพื่อให้การช่วยเหลือภาคประมงของไทย คาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียด และเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ภายในเดือนนี้
              
ด้าน พลตำรวจโทจารุวัฒน์ ไวศยะ  ประธานคณะทำงานบังคับใช้กฎหมาย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. เปิดเผยว่า ล่าสุดสืบทราบว่า เรือ "อ.ศิริชัยนาวา 15" ได้มีการไปจดทะเบียนเรือใหม่ ที่ประเทศเยเมน จึงประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและติดตามเรือลำดังกล่าวเพื่ออายัดไว้ เนื่องจากเรือลำนี้ ถูกเพิกถอนทะเบียนจากกรมเจ้าท่าของไทยไปแล้ว ซึ่งเจ้าของเรืออาจเข้าข่ายแจ้งความเท็จ มีโทษทางอาญา
              
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนข้อมูล หากประชาชนมีเบาะแส สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีด้านประมงไทย