กระทรวงพาณิชย์แจงปัญหาสิทธิบัตรกัญชา

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นางสาวจิตติมา ศรีถาพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรกัญชา โดยยืนยันกับภาคประชาสังคมว่า กำลังจะหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการ กับคำขอจดสิทธิบัตร ที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบที่เหลืออยู่อีก 7 คำขอ โดยจะนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายมาประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งการดำเนินการจะต้องหารือในระดับนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก่อน และต้องไม่กระทบกับคำขอจดสิทธิบัตรอื่นๆ ที่มีอยู่
              
ส่วนการหารือร่วมกับภาคประชาสังคมเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น เหลือเพียงปัญหาการตีความ ในกฎหมายที่ต่างมุมมองกัน
              
ด้าน นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต รู้สึกผิดหวังต่อท่าทีของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีอำนาจตัดสินใจไม่เข้าประชุม ทำให้ไม่มีข้อยุติว่าจะแก้ปัญหาคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาที่เหลืออยู่อีก 7 คำขออย่างไร พร้อมยืนยันว่า ภาคประชาสังคมจะมีมาตรการกดดันรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมาย, มาตรการทางสังคม และมาตรการทางการเมือง