ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมันสำปะหลังแปรรูปช่วยเกษตรกร

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

กรมการค้าภายใน ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูป 2 ชนิด ได้แก่ วาฟเฟิลกรอบ และมันอบกรอบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแปรรูปจากมันสำปะหลังหวาน จากผลงานการวิจัยที่ต่อยอดมาจากการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังหวาน ซึ่งปลอดภัยต่อการบริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มมูลค่า และแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ ซึ่งพร้อมเข้าสู่ตลาดขนมขบเคี้ยว ซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 40,000 ล้านบาท              
            
โดยจะวางขายครั้งแรกในงานเกษตรแฟร์ วันที่ 25 มกราคมนี้ ก่อนกระจายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศ ซึ่งตัวแทนขายรายใดสนใจ สามารถติดต่อนำผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายต่อยอดได้
             
นับเป็นผลสำเร็จของโครงการแปรรูปมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย โดยไทยผลิตมันสำปะหลังได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก และส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ประสบปัญหาราคาผันผวนตามสถานการณ์ตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตลอดมา กรมการค้าภายในจึงมีนโยบายยกระดับราคามันสำปะหลังภายในประเทศ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
            
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูปขึ้น 3 ยี่ห้อ เป็นต้นแบบ ซึ่งมีผู้ประกอบการ 4 ราย ให้ความร่วมมือในการผลิต และจัดจำหน่าย โดยจะพัฒนาต่อเนื่องเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตระดับประเทศ และขยายสู่การส่งออกต่อไป