News

โรงเรียนหญิงล้วนใน จ.กาญจนบุรี ตัดผมนักเรียนกลางสนาม

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Black Hat โพสต์ภาพเด็กนักเรียนหญิงถูกครูใช้ไม้บรรทัด วัดผม แล้วตัดผมให้สั้น โซเชียลมีเดียแชร์ และแสดงความคิดเห็นกันมาก ว่าวิธีนี้ละเมิดสิทธิเด็กหรือไม่

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามไปยังโรงเรียนดังกล่าว เป็นโรงเรียนหญิงล้วนในจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ในขณะตรวจระเบียบร่างกายช่วงเช้าของนักเรียน ซึ่งการตัดผมนักเรียนจนสั้น ตามคลิปนั้น เป็นการทำตามกฎระเบียบของโรงเรียน ที่ให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ไม่เกิน 9 นิ้วนับจากหูส่วนบน และต้องมัดผมให้เรียบร้อย               

สำหรับเด็กที่ถูกครูตัดผมนั้น เป็นนักเรียน ม.4 ที่ไว้ผมยาวเกินกว่าระเบียบ และทางโรงเรียนได้ว่ากล่าวตักเตือนมาแล้วหลายครั้ง โดยที่ยังไม่ยอมตัดให้ถูกต้องตามระเบียบ

ขณะที่ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้ว่า โรงเรียนไม่ควรใช้วิธีลงโทษหรือบังคับจิตใจเด็กแบบนี้ เพราะจะทำให้เด็กเกิดความอับอายและอาจถูกเพื่อนๆ ล้อเลียน กลายเป็นคนผิดที่ไว้ผมยาว โรงเรียนควรหาทางแก้ปัญหาเด็กที่ทำผิดระเบียบทรงผม ด้วยการว่ากล่าวตักเตือน และเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ใช่ตัดผมต่อหน้าคนมากๆ แบบนี้ เสี่ยงละเมิดสิทธิเด็ก


ขอบคุณคลิป  เฟซบุ๊ก Black Hat