พบสารตะกั่วและแคดเมียมในสาหร่ายทะเลอบกรอบ

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 13:42 น.

Views

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลการทดสอบสารตะกั่ว และแคดเมียม (Cadmium) ในสาหร่ายทะเลอบกรอบ 13 ตัวอย่าง จากห้างสรรพสินค้า และตลาดของฝาก พบการปนเปื้อนของตะกั่วในสาหร่ายอบกรอบ 11 ตัวอย่าง แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กำหนด ส่วนแคดเมียมปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.พบปริมาณแคดเมียม 2.34 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม