คอลัมน์หมายเลข 7 : ประชาชนร้อง ตรวจสอบขุดลอกบึงสีไฟ ตอนที่ 3

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

การพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า 5,300 ไร่ของจังหวัดพิจิตร เป็นที่อยู่เพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำและนกนานาชนิด โดยกรมเจ้าท่าจ้างเอกชน 2 รายขุดลอกบึงสีไฟ 2 สัญญาใช้งบกว่า 341 ล้านบาท จะครบสัญญาวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ แต่ขุดลอกดินได้แค่ 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร จากที่กำหนดไว้เกือบ 9,000,000 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากไม่มีที่ทิ้งดินจึงกองทิ้งไว้ข้างทาง ชาวบ้านเดือดร้อน ร้องให้คอลัมน์หมายเลข 7 และ อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ช่วยตรวจสอบ ขณะนี้ได้รับข้อมูลว่ากรมเจ้าท่า จังหวัดพิจิตร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้
              
ก่อนหน้านั้น ปี 2547-2557 การพัฒนาบึงสีไฟมีอีกหลายโครงการที่หลายหน่วยงานจัดทำเสร็จแล้ว โดยขาดการบูรณาการร่วมกัน เช่น ใช้งบ 21 ล้านบาท ก่อสร้างหอชมนก ภาพ 3 มิติ ใช้งบเกือบ 50 ล้านบาท ทำอุทยานบัวและดูแลรักษาพื้นที่ และ 19 ล้านบาท สร้างศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว อาคารขายสินค้า OTOP อาคารขายตั๋วรถรางชมรอบบึงสีไฟ แต่ไม่มีผู้ไปใช้บริการ สุดท้ายกลายเป็นที่ฝึกขับรถ รวมทั้งการขุดลอกบึงสีไฟอีก 88 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ สตง.ขณะนั้น มีข้อสังเกตการคิดค่างานขุดดินด้วยเครื่องจักร
              
ขณะที่การตรวจสอบโครงการพัฒนารอบบึงสีไฟสัปดาห์ที่แล้ว พบว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆ รอบบึงสีไฟ เช่น ภาพ 3 มิติ หอชมนก ซุ้มจำหน่ายสินค้า และห้องน้ำมีสภาพทรุดโทรมเสียหาย ไม่ต่างจากที่เคยตรวจพบปี 2555 และ 2557 
              
การขุดลอกบึงสีไฟเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ ซึ่งเป็นการสานต่อแนวทางศาสตร์พระราชา "น้ำคือชีวิต" ที่ทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง นอกนั้นโครงการต่างๆ รอบบึงสีไฟทำแล้วคุ้มค่าเงินแผ่นดินหรือไม่

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7