สารคดีกองทัพบก : ประวัติกองทัพบก

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

หน้าที่สำคัญในการปกป้องและรักษาเอกราชกับชาติไทย ของกำลังพลทหารบก ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลักปฏิบัติอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในสารคดีเนื่องในวันกองทัพบก

Tag : สารคดี สารคดีกองทัพบก กองทัพบก วันกองทัพบก ประวัติกองทัพบก