แบบนี้รู้เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องตรวจสอบว่ามีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือไม่ รวมไปถึงต้องดูด้วยว่ามีบุคคลใดแปลกปลอมเข้ามามีชื่ออยู่ในบัญชีบ้านเรา หรือไม่...

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง