รู้เรื่องเลือกตั้ง : ทำแบบไหนเป็นบัตรเสีย

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

บัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็น “บัตรดี” ต้องทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น เพราะหากทำเครื่องหมายอื่นจะเป็น “บัตรเสีย” ทันที และหากบัตรเลือกตั้งใบนั้นไม่ได้กาเครื่องหมายใดๆ ก็ถือว่าเป็น “บัตรเสีย” เช่นกัน

Tag : รู้เรื่องเลือกตั้ง เจาะสนามเลือกตั้ง