การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่เชียงใหม่ปิดฉากแล้ว

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 18:53 น.

Views

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ที่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยยังไม่มีฉันทามติในประเด็นร้อนแรงอย่าง ปัญหาโรฮีนจาในรัฐยะไข่ของเมียนมาและปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในอาเซียน

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในฐานะเจ้าภาพแถลงหลังเสร็จสิ้นการประชุม พอใจผลการหารือและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนในปี 2019 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียน รวมทั้งยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องปัญหาชาวโรฮีนจากว่า 7 แสนคนต้องอพยพหนีการใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมาว่า หลังจากความรุนแรงในรัฐยะไข่ยุติลงแล้ว อาเซียนถึงจะมองเห็นแนวทางที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือกรือแก้ปัญหาชัดเจนขึ้น

ส่วนเรื่องประเด็นปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในอาเซียน มีความคืบหน้าเรื่องการกำหนดแนวทางระเบียบปฏิบัติร่วมกันระหว่างประเทศที่มีปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า อาเซียนจะใช้เวลาจากนี้ปรับแก้จนข้อตกลงเรื่องระเบียบปฏิบัติได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายก่อนกำหนดในปี 2021

นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ยังแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนา, การต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย

Tag : การประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน เชียงใหม่ ข่าวต่างประเทศ