สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม พุทธศักราช 2562

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 19:51 น.

Views

เวลา 07.45 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 403 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และทรงร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนนอร์ทไลท์ นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ และการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม ศูนย์มรดกอินเดีย บริษัทผลิตรสชาติอาหาร เค เอช โรเบิร์ตส สวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิงคโปร์