องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 19:52 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันรัฐพิธี ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชให้กับปวงชนชาวไทย โดยกองทัพบก ได้ถือเอาวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2135 เป็นวันกองทัพไทย

Tag : องคมนตรี วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย