สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ ที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 ม.ค. 2562 เวลา 19:54 น.

Views

ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทาง กองร้อยทหารพราน 4814 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 บริเวณถนนเลียบทางรถไฟบ้านโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ประกอบด้วย สิบเอก นพรัตน์ เดชน้อย, อาสาสมัครทหารพราน วันเฉลิม บัวเผียน, อาสาสมัครทหารพราน กฤติน อินอักษร, อาสาสมัครทหารพราน จตุพล ชูช่วย และอาสาสมัครทหารพราน อิบรอเฮม ลือบากะมูติง การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้ พระราชทานตะกร้าสิ่งของ นราธิวาส