ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งแรกในฐานะประธานอาเซียนของไทย โดยมี 10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน เมียนมา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เข้าร่วมประชุม

สำหรับประเด็นการประชุมหารือในครั้งนี้ เน้นส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนทั่วโลก และแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะผู้พลัดถิ่น ในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา หรือโรฮีนจา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มสมาชิก ในการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเน้นความร่วมมือในทุกมิติ ให้เกิดการพัฒนา

นอกจากนั้นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังมอบเก้าอี้ และโพเดียม กระดาษรีไซเคิล ให้กับตัวแทนเด็กนักเรียนบ้านเวียงฝางจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดอาเซียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงระบบนิเวศ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ก็ใช้เก้าอี้และโพเดียมกระดาษรีไซเคิล ที่ถือเป็นการประชุมสีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม