รมช.ศึกษาธิการลงพื้นจังหวัดลำปาง ที่ติดตามแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของกระทรวงฯ ในรอบ 4 ปี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการทำงานโครงการการศึกษาในจังหวัดลำปาง โดยเน้นย้ำให้มุ่งสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องสู่สาธารณชน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะเรื่องการนำประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา สนับสนุนลูกหลานกลับเข้ามาเรียน โดยเฉพาะช่วงวัย 3 ขวบถึง 18 ปี โดยจากนี้จะขยายผลไปสู่ภูมิภาค
อื่นๆ